En nyhet är som ett pussel

I en tid där desinformation och falska nyheter sprids lättare än någonsin är det allt viktigare att modiga och viktiga berättelser får höras. Våga prata med media och ge din bild av en händelse.

Konsten att möta media

Många projektledare och chefer möter media i sitt arbete men är inte bekväma med situationen. Precis som du förbereder dig inför en viktig presentation ska du förbereda dig inför en viktig intervju med journalister.

På uppdrag av Region Norrbotten

I samband med att SM-veckan genomfördes i Luleå och Boden mars 2024 presenterades en förstudie om regionalt evenemangssamarbete. Lyssnen har på uppdrag av Region Norrbotten samlat omkring 60 personer från olika delar av Norrbotten för att föra en bred dialog om länets kapacitet att ta emot och själva skapa stora och omtalade evenemangen.