På uppdrag av Region Norrbotten

I samband med att SM-veckan genomfördes i Luleå och Boden mars 2024 presenterades en förstudie om regionalt evenemangssamarbete. Lyssnen har på uppdrag av Region Norrbotten samlat omkring 60 personer från olika delar av Norrbotten för att föra en bred dialog om länets kapacitet att ta emot och själva skapa stora och omtalade evenemangen.
Jenny Hakeberg, kommunikationskonsult, Lyssnen och Helene Johansson, verksamhetschef för Intressepolitik och kommunikation på RF-SISU Norrbotten.

– Förstudien har gett oss i länet anledning att samlas kring en fråga som är viktig för framtiden och för Norrbottens attraktivitet. Möjligheterna är många och engagemanget är stort. Det här kan definitivt bli ett startskott för en höjd ambitionsnivå, säger Jenny Hakeberg, kommunikationskonsult på Lyssnen.

Helene Johansson, verksamhetschef för Intressepolitik och kommunikation på RF-SISU Norrbotten håller med:

– När vi träffar idrotten nationellt så hör vi att det finns ett intresse för Norrbotten och det måste vi ta vara på för vi vet att stora evenemang, som exempelvis SM-veckan Luleå/Boden, ökar attraktionen i regionen.

Evenemangsbranschen i Sverige är en ung näring på stark tillväxt där många små företag tillsammans med ideella krafter bär på kunskapsutvecklingen och driver evenemang med stor omsättning, många deltagare, underleverantörer och volontärer, något som stämmer väl in även på Norrbotten.

– Just nu är stora evenemang en alldeles för lokal angelägenhet. Samverkan skulle kunna göra det mycket bättre och här finns det utvecklingspotential, säger Daniel Sonntag, eventansvarig i Gällivare kommun.

Norrbotten har goda förutsättningar för evenemang, men konkurrensen är hård och Norrbotten är ett befolkningsmässigt litet län med långa avstånd och en begränsad infrastruktur.

– Just därför är det viktigt att öka samverkan mellan idrottsrörelsen, besöksnäringen, näringsliv och offentliga aktörer på alla nivåer. Utan samverkan får Norrbotten svårt att hävda sig i konkurrensen. Det är tillsammans vi är starka, säger Helene Johansson, verksamhetschef för Intressepolitik och kommunikation på RF-SISU Norrbotten.

Läs rapporten i sin helhet: Förstudierapport: Så kan Norrbotten stärka sitt evenemangssamarbete – Utveckla Norrbotten