Vad vi gör

Strategisk kommunikation

Vi på Lyssnen hjälper till när det är svårt att hinna med eller när det behövs vägledning i kommunikationsarbetet.

Nedan har vi paketerat vår expertis i några områden. Har ni ett större behov än så, diskuterar vi gärna ett strategiskt mer långsiktigt upplägg. Vi finns också tillgängliga för enstaka uppdrag som att ta fram pressreleaser, nyhetsbrev, artiklar eller innehåll till sociala medier.

Vi hjälper er att komma igång genom:

  • Analys av befintlig aktivitetsplan
  • Råd och hjälp för hur ni kan innehållsplanera befintligt material effektivt, anpassat för flera kanaler.
  • Hjälp att producera innehåll till pressreleaser, webbartiklar, nyhetsbrev eller sociala medier
  • Distribution – behöver ni hjälp med mediakontakter eller publicering i olika kanaler så kan vi stötta operativt
  • Rapportering av utfall – med lämpligt intervall beroende på aktivitet, för att se hur kommunikation kan ge ännu bättre effekt

Ibland kommer en krissituation från ingenstans utan möjlighet till förberedelser. Tyvärr finns det inte alltid förståelse från media, kunder och andra intressenter att det tar tid att samla sig och förbereda uttalanden och kundinformation. Snabbhet och prioritering är A och O i detta läge och det är viktigt att komma i gång.
Vi hjälper er med:

  • Snabb hjälp med en kommunikationsplan för krisen.
  • Personella resurser vid behov, tillgängliga för er när ni behöver det.
  • Uppföljning av utfallet och resultatgenomgång med lärdomar och rekommendationer för framtiden.
  • Vi tillhandahåller också utbildning inom kriskommunikation och erbjuder stöd för att förbereda ditt företag för potentiella krissituationer i verksamheten.
Känner du som chef att du lägger alldeles för mycket tid på information? Vårt beprövade utbildningskoncept för chefer har hjälpt många ledare att effektivisera sin dagliga kommunikation. Utbildningen kan ges i grupp eller individuellt. Vi hjälper även personal inom projektledning och kommunikation/kundservice att hitta bra arbetsmetoder som ger en effektiv kommunikation.
Stöd i projekt eller processer som involverar många olika aktörer och ställer stora krav på kommunikation. Med en stor och varierad verktygslåda kan vi anpassa metoder och kommunikation för att hjälpa er att nå era mål.

Närvaro, lyhördhet och transparens är viktiga framgångsfaktorer för lokal acceptans vid nya etableringar. Vi kan ge stöd i projektkommunikation och samrådsprocesser. Vi har god regional kännedom och ett stort nätverk bland beslutsfattare i norra Sverige.

När er organisation vill ta nästa steg i kommunikationsarbetet finns vi tillhands för att lägga grunden. Vi stöttar i analys och fångar helheten för att sedan staka ut vägen framåt. Vi hjälper till att ta fram struktur och rutiner i kommunikationsarbetet, ger förslag på organisering och ger råd vid inköp av kommunikationstjänster.

Vill du veta mer?

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för företag och ledningsgrupper inom kommunikation. Vi erbjuder även individuell coachning inom kommunikation till dig som är chef eller har en annan ledande position.