Vad är Länsstyrelsens roll under en kris?

I Lyssnens sommarpodd möter vi olika branscher i ett samtal om kommunikation och Norrbotten. I tredje avsnittet tar vi reda på vad Länsstyrelsen roll är under en kris.
I främre delen av bilden Maria Lindgren, Länsstyrelsen. Längre bak i bilden Jeanette Ögren Viklund, producent av podden.

Kraftigt regn är särskilt vanligt under juli och augusti, en period då det också kan bli torrt i markerna med brandfara som följd. Väderfenomen följs flitigt av bland andra Länsstyrelserna i landet, eftersom stora förändringar i väder kan leda till kriser i samhället.

Det som definierar en kris är att den kommer plötsligt och riskerar att få stora konsekvenser. Ofta behöver stora delar av samhället arbeta tillsammans för att försöka lösa krisen så snabbt som möjligt.

Maria Lindgren, arbetar som kriskommunikatör på Länsstyrelsen i Norrbotten och i hennes arbete är det viktigt att vara väl förberedd. Hör henne berätta om deras arbete i vår sommarpodd.

Lyssna här:
Sommarpodd (Spotify)
Sommarpodd (SoundCloud)