På uppdrag av Region Norrbotten

I samband med att SM-veckan genomfördes i Luleå och Boden mars 2024 presenterades en förstudie om regionalt evenemangssamarbete. Lyssnen har på uppdrag av Region Norrbotten samlat omkring 60 personer från olika delar av Norrbotten för att föra en bred dialog om länets kapacitet att ta emot och själva skapa stora och omtalade evenemangen.