Vad är Länsstyrelsens roll under en kris?

I Lyssnens sommarpodd möter vi olika branscher i ett samtal om kommunikation och Norrbotten. I tredje avsnittet tar vi reda på vad Länsstyrelsen roll är under en kris.