Valet av kommunikationskanal

Valet av kommunikationskanal kan ibland vara krånglig. Kommunikation handlar om att både sändaren och mottagaren ska förstå varandra och för att uppnå en bra effekt är det alltid bra att tänka igenom sitt val av kanal.