Valet av kommunikationskanal

Valet av kommunikationskanal kan ibland vara krånglig. Kommunikation handlar om att både sändaren och mottagaren ska förstå varandra och för att uppnå en bra effekt är det alltid bra att tänka igenom sitt val av kanal.
Anpassa valet av kanal utifrån ditt budskap.

Det är lätt att välja den enklaste vägen för att det går snabbt och sparar tid men det kanske inte är bäst på sikt?

Ofta kan det räcka med att skicka skriftlig information när du vill berätta något som mottagaren lätt tar till sig och uppfattar som positivt. Förväntar du dig att mottagaren kan få en annan reaktion då bör du välja en mer personlig kontaktväg.

Kommunikation utgår alltid från mottagaren, ofta kan det räcka med att skicka skriftlig information när du vill berätta något som mottagaren lätt tar till sig och uppfattar som positivt. Men om du förväntar dig att mottagaren kan få en annan reaktion då bör du välja en mer personlig kontaktväg, säger Jeanette Ögren Viklund, kommunikationskonsult på Lyssnen.

Här kommer en enkel minnesregel:

😊 Glad gubbe – ok att skicka skriftlig information exempelvis e-post.

🤔 Fundersam gubbe – här bör du prata med personen, ring upp eller ännu hellre, boka ett digitalt möte.

😞 Sur eller ledsen gubbe – nu behöver ni ses i samma rum så du minimerar risken att missförstånd uppstår.

Vill du ha fler tips och råd om vilken kanal som passar till när?

Hör av dig till oss på kontakt@lyssnen.se