Adrianna gör sommarpraktik via Norrlandsnavet

Lyssnen tar i sommar emot studenten Adrianna Romanowska som praktikant via Norrlandsnavet.
Adrianna Romanowska gör sommarpraktik på Lyssnen.

– Det känns jättekul att vi får den här möjligheten. Vi är glada att få välkomna Adrianna Romanowska som kommer att vara oss behjälplig med att utforska på vilket sätt vi kan utveckla online kurser, säger Charlotte Högnelid, vd och partner.

Norrlandsnavet är ett center vid Luleå tekniska universitet som arbetar med företagsutveckling i Norrland och är finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse. Syftet med Norrlandsnavet är att främja entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling i regionen.

– Vi har länge funderat på använda onlinekurser som ett komplement för att nå nya målgrupper men tiden har inte räckt till för att fördjupa sig i området. Där ser vi att Adrianna, utifrån sina studier och nyfikenhet, kan vara oss till stor hjälp att ta oss ett steg framåt, säger Charlotte.

Adrianna har en akademisk grundutbildning från Polen och flyttade till Sverige 2023. Hon läser för närvarande till en masterexamen i internationell affärsverksamhet vid LTU och Norrlandsnavet ger henne möjlighet till nio veckors betald praktik.

– Att få arbeta med Lyssnen Kommunikation känns otroligt spännande och givande. Jag sökte praktikplatsen eftersom jag har ett starkt intresse för kommunikation och PR och vill få värdefull praktisk erfarenhet samtidigt som jag vill bidra på ett meningsfullt sätt. Jag är tacksam för chansen att få växa både som person och professionellt, säger Adrianna.